Trường Tiểu học Kim Chung thuộc địa bàn xã Kim Chung. Phần lớn học sinh là con em nhân dân xã Kim Chung và một phần con công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, có truyền thống hiếu học. Công tác xã hội hóa giáo dục được Đảng bộ và nhân dân đặc biệt quan tâm. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập hàng năm luôn được duy trì và phát triển. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường luôn nhận được sự...